Лизинг

Хас лизинг зээлийн нөхцөл

Хас лизинг:
Лизингийн хугацаа: 96сар /8 Жил/
Сарын хүү: 1.5%
Урьдчилгаа: 10%~
Шимтгэл: 0.5%
Урьдчилгаа 40%-с дээш тохиолдолд 2 цагийн дотор шийдвэрлэнэ.

Бүрдүүлэх материал:
Иргэн:
– Орлого тодорхойлох баримтууд,
– НДД-н дэвтэр,
– Дансны хуулга,
– Бизнес эрхлэгч бол хар дэвтэр, орлогын баримт зэрэг.
Байгууллага:
– ААН гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар
– Хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоол
– Жилийн эцсийн тайлан
– Сүүлийн 1 жилийн дансны хуулга
– Хамтран ажиллах гэрээ

Голомт банк зээлийн нөхцөл

Голомт банк:
Лизингийн хугацаа: 96сар /8 Жил/
Сарын хүү: 1.4%
Урьдчилгаа: 10%~
Шимтгэл: 0.5%

Бүрдүүлэх материал:
Иргэн:
– Орлого тодорхойлох баримтууд,
– НДД-н дэвтэр,
– Дансны хуулга,
– Бизнес эрхлэгч бол хар дэвтэр, орлогын баримт зэрэг.
Байгууллага:
– ААН гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар
– Хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоол
– Жилийн эцсийн тайлан
– Сүүлийн 1 жилийн дансны хуулга
– Хамтран ажиллах гэрээ

Худалдаа Хөгжлийн Банк зээлийн нөхцөл

Сарын хүү: 1.5%~
Урьдчилгаа төлбөр: 10%~
Хугацаа: 96~ сар
Барьцаа хөрөнгө: Шаардахгүй
Шийдвэрлэх хугацаа: Ажлын 8 цаг
Бүрдүүлэх материал:
Иргэн
1. Иргэний үнэмлэх
2. НДДэвтэр
3. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
4. Цалингийн дансны хуулга
5. Бусад холбогдох материалууд
Аж ахуйн нэгж
1. ААН гэрчилгээ, дүрэм
2. ААН Дансны хуулга
3. Ажил гүйцэтгэлийн гэрээ
4. Бусад холбогдох материалууд

АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛИЙН ТООЦООЛУУР

АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛИЙН ТООЦООЛУУР
 

АВТОМАШИНЫ ҮНЭ, ЛИЗИНГИЙН САРЫН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ

Туслах цэс
by
ГарагАвтомашин
борлуулалт
Засвар
үйлчилгээ
Авто угаалгаКузов засвар
Ажлын өдөр08:30 - 17:0008:30 - 17:0008:30 - 17:0008:00-17:00
Амралтын өдөр08:30 - 17:0008:30 - 17:0008:30 - 17:00Амарна
ХОЛБОГДОХ УТАС 7595-33337595-4444 7595-99779411-0250