Лизинг

ХАС ЛИЗИНГ

Хас лизинг зээлийн нөхцөл

Хас лизинг:
Лизингийн хугацаа: 96сар /8 Жил/
Сарын хүү: 1.7%
Урьдчилгаа: 10%~
Даатгал: 0.85% – 2%
Шимтгэл: 0.5%
Урьдчилгаа 40%-с дээш тохиолдолд 2 цагийн дотор шийдвэрлэнэ.

Бүрдүүлэх материал:
Иргэн:
– Орлого тодорхойлох баримтууд,
– НДД-н дэвтэр,
– Дансны хуулга,
– Бизнес эрхлэгч бол хар дэвтэр, орлогын баримт зэрэг.
Байгууллага:
– ААН гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар
– Хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоол
– Жилийн эцсийн тайлан
– Сүүлийн 1 жилийн дансны хуулга
– Хамтран ажиллах гэрээ

ГОЛОМТ БАНК

Голомт банк зээлийн нөхцөл

Голомт банк:
Лизингийн хугацаа: 96сар /8 Жил/
Сарын хүү: 1.4%
Урьдчилгаа: 20%~
Даатгал: 0.85%
Шимтгэл: 0.5%

Бүрдүүлэх материал:
Иргэн:
– Орлого тодорхойлох баримтууд,
– НДД-н дэвтэр,
– Дансны хуулга,
– Бизнес эрхлэгч бол хар дэвтэр, орлогын баримт зэрэг.
Байгууллага:
– ААН гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар
– Хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоол
– Жилийн эцсийн тайлан
– Сүүлийн 1 жилийн дансны хуулга
– Хамтран ажиллах гэрээ

ИХ АГДИР ХХК

Их агдир зээлийн нөхцөл

Сарын хүү: 1.5%~
Урьдчилгаа төлбөр: 10%~
Хугацаа: 48~ сар
Барьцаа хөрөнгө: Шаардахгүй
Шимтгэл: Шимтгэлгүй
Даатгал: 0.65%
Шийдвэрлэх хугацаа: Ажлын 8 цаг
Бүрдүүлэх материал:
Иргэн
1. Иргэний үнэмлэх
2. НДДэвтэр
3. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
4. Цалингийн дансны хуулга
5. Бусад холбогдох материалууд
Аж ахуйн нэгж
1. ААН гэрчилгээ, дүрэм
2. ААН Дансны хуулга
3. Ажил гүйцэтгэлийн гэрээ
4. Бусад холбогдох материалууд

АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛИЙН ТООЦООЛУУР

АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛИЙН ТООЦООЛУУР
 

АВТОМАШИНЫ ҮНЭ, ЛИЗИНГИЙН САРЫН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ

Туслах цэс
by
ГарагАвтомашин
борлуулалт
Засвар
үйлчилгээ
Авто угаалга
Ажлын өдөр09:00 - 20:0009:00 - 18:0009:00 - 18:00
Амралтын өдөр09:00 - 20:0009:00 - 18:0009:00 - 18:00
ХОЛБОГДОХ УТАС 7595-33337595-4444 7595-9977