ҮНИЙН САНАЛ

LAND CRUISER 76 (G2)

Энгийн хэрэглээний тоноглолтой
HZJ76L-RKMRS (G2)

LAND CRUISER 76 (M2)

Уул уурхайн тоноглолтой
HZJ76L-RKMRS (M2)

LAND CRUISER 76 (S2)

Энгийн хэрэглээний тоноглолтой
HZJ76L-RKMRS (S2)

LAND CRUISER 76 (07)

Уул уурхайн тоноглолтой
HZJ76L-RKMRS (07)

Туслах цэс
by
ГарагАвтомашин
борлуулалт
Засвар
үйлчилгээ
Авто угаалга
Ажлын өдөр09:00 - 20:0009:00 - 18:0009:00 - 18:00
Амралтын өдөр09:00 - 20:0009:00 - 18:0009:00 - 18:00
ХОЛБОГДОХ УТАС 7595-33337595-4444 7595-9977