Засвар үйлчилгээнд цаг авч үйлчлүүлэхийн давуу тал

Цаг аваагүй ирсэн тохиолдолд ачаалал ихтэй үед удаан хугацаанд дараалалд зогсох нөхцөл байдал үүснэ.

Урьдчилан цаг авах нь дээрх нөхцөл байдлаас сэргийлэх, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг сайжруулж, ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх, ажлын ачааллыг хуваарилах зэрэг үйлчилгээний таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх юм.

Тоёотагийн албан ёсны дилер Мөнххада ХХК нь доорх сувгуудаар засвар үйлчилгээний цаг захиалга авч байна. Үүнд:

1. Компанийн лавлах утас болох 75954444 дугаараар долоо хоног бүрийн 09:00-18:00 цагийн хооронд оператор                   үйлчлүүлэгчийн цаг захиалгыг аван ажиллаж байна.

2. Үйлчлүүлэгч өөрөө цаг захиалга өгөх боломжтой. Дараах 2 төрлийн засвар үйлчилгээнээс сонголтоо хийх юм. 

2.1. Түргэн засвар үйлчилгээ

                Бүх төрлийн оношилгоо, урсгал үйлчилгээнүүд багтана. Үргэлжлэх хугацаа 1 цаг орчим болно.

2.2 Ерөнхий засвар

               Амортизатор солих, тэнхлэгийн үйлчилгээ гэх мэт энгийн болон хүнд засварын төрлүүд ойролцоогоор 2-оос 4                 цаг зарцуулагдах үйлчилгээнүүд хамаарна.

Энэхүү линкээр орно уу. https://munkhada.simplybook.asia/v2/

3.  Компанийн сошиал сувгаар хандалт хийж буй цаг авах хүсэлтэй үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг авч, цагийг бүртгэж ажиллана.

4.    Компанийн ажилтны мэдээллээр засварын цаг захиалга хүлээн авах боломжтой.

 

Цаг захиалгын самбар нь дилерийн ажилтнууд ажлын явцыг хянах, ажиглах, ажлаа хуваарилж хариу арга хэмжээ авах үйлчлүүлэгчидтэйгээ итгэлцлийн холбоог бий болгох боломжийг олгодог.

Цаг захиалгын хуудас             

Цаг захиалгын бэлтгэлийн  самбар

Засварын ажлын явцыг хянам самбар

Цаг захиалга хүлээн авах процесс нь доорх зарчмаар явагдана.

1.    Компанийн лавлах утас 75954444 дугаарын 2 дугаар шугамаар засвар үйлчилгээний дуудлага хүлээн авах

2.    Үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээ авах боломжит цагийг тодруулах

3. Тухайн хүсэлтийн дагуу цаг өгөх боломжгүй, ачаалал ихтэй үед оператор хамгийн ойрын боломжит цагийг үйлчлүүлэгчид санал болгох

4.  Өдөр цаг тохирсон тохиолдолд үйлчлүүлэгчээс ерөнхий мэдээллийг асууж цаг захиалгын маягтыг бөглөх

5.  Цаг захиалгын программд үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг оруулах    https://munkhada.secure.simplybook.asia/v2/index/index

6.    Цаг захиалгын самбарт маягтыг хугацааны дагуу байршуулснаар үйлчилгээний цаг захиалгыг авсанд тооцно.

Үйлчлүүлэгчийн хувьд үйлчилгээнд орохоос 3-аас дээш хоногийн өмнө утсаар холбогдож захиалга өгсөн тохиолдолд үйлчлүүлэгч хэрэв сануулж ярих хүсэлтээ илэрхийлсэн бол дилерийн ажилтнууд холбоо барьж, захиалгаа баталгаажуулж, ажлын дэлгэрэнгүйг тайлбарлаж, нэмэлт хүсэлтийг лавлаж асуун

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Туслах цэс
by
ГарагАвтомашин
борлуулалт
Засвар
үйлчилгээ
Авто угаалгаКузов засвар
Ажлын өдөр08:30 - 17:0008:30 - 17:0008:30 - 17:0008:00-17:00
Амралтын өдөр08:30 - 17:0008:30 - 17:0008:30 - 17:00Амарна
ХОЛБОГДОХ УТАС 7595-33337595-4444 7595-99779411-0250